Hippobambino gyerekkurzus

LÒERÖVEL A GYEREKEKÈRT


 A Hippobambino lovas iskola egy olyan gyermek lovarda, amely lehetőséget nyújt 4-7 éves gyermekek számára, hogy ló és lovasismereteiket gyarapítsák. Szeretnénk magunkkal ragadni a lószerető gyermekeket a pónik világába. A tanfolyamokon megtanulják, hogyan kell bánni a lovakkal, megismerik a lovak ápolásának alapjait, a földről és akár a ló hátáról is. Elsajátítják a gondozást, a futószárazás alapjait és a ló nyelvet, a viselkedési szabályokat, a lóbarát hozzá állást és a mesék, mondák lóvilágát stb. Ezt az alapvető tudást és önbizalmat könnyedén megszerezhetik a foglalkozásokon, a pónik hátán.

A játék és a lovaglás holisztikus megközelítésű. Elősegítik a holisztikus tanulást a pónik közvetlen és közvetett környezetében. Elsajátítják az aktív mozgást, a játékokat, amelyek a gyermekek igényeihez igazodnak. A mindennapi tapasztalat szerint nagyon fontos, hogy a nálunk tanulók szoros kapcsolatot alakítsanak ki az állatokkal. Már a kicsik is azt szeretnék, ha a póni barátjuk, játszótársuk lenne.

 

A lovasiskolában különösen fontos, hogy a pónira mint partnerre és élőlényre összpontosítsunk. Lehetővé kell tenni a gyermekek számára, hogy megtapasztalják a lovaknál is, hogy minden póni egyszeri és megismételhetetlen élőlény. A gyerekek megtanulják és megismerik, milyen szükségleteik vannak a póniknak. Tapasztalják, hogy az emberek felelősek lovaik kiegyensúlyozottságáért, teljesítményükért.

Nagyon fontos a gyermek és ló közvetlen kapcsolata. Ez óriási tanulási lehetőséget kínál, ami megerősíti viselkedési szokásaikat, készségüket és elő segíti a stabil személyiségek kialakulását. 

Bátorítjuk és erősítjük a gyerekek született, állatok iránti szeretetét és közvetítjük a jó kapcsolatok kiépítéséhez szükséges tudást. 

Póni és gyerek közötti jó kapcsolat elkíséri őket a koruknak megfelelő lovas sportokig. 

Célunk, hogy hosszú távon – már kezdettől fogva – fenn tudjuk tartani a gyermekek érdelődését és illúzióját a lovak iránt.

A Hippobambino lovas módszer® lovasoktatási koncepció a 4 és 7 év közöti gyermekek számára az alapvető munkára és ismeretekre összpontosít, mintegy előszobája a lovas tömegsport megteremtésének (iskolai lovaskultúra oktatás).

Küldetésunk

• A gyermek állatok iránti szeretetének és illúzióinak művelése,    
  már a kezdeti időszakban, akár 2 éves kortól is, félelem mentes
  kapcsolat kiépítése a „nagy „ állatokhoz. 

• Természetszerető és szeretet teljes környezet biztosítása a
  gyermekek és a lovak számára.

• Törekvés az állatok és szükségleteiknek kielégítésére és tudatos
  megteremtésére. 

• Alternatívát kínálni a klasszikus lovasiskolai képzés
  előkészítéséhez, kiemelve a játékokra és játékosságra épülő
  foglalkozások fontosságát (függetlenül a lovagolni tanulás
  teljesítmény követelményeitől) 


Munkánk irányai

• Együttműködési projektek iskolákkal, napközikkel,
óvodákkal és
  egyéb oktatási ( terápia, mozgás fejlesztés)

  intézményekkel

• A csoportkoncepció, a kiscsoportos munka irányában több
  lovas tanárral.

• Csoportos tevékenység, mozgás-orientált fejlődést elősegítő
  gyakorlatok kialakítása pónik segítségével.

• Biztonság orientált, gyermekbarát, életkornak megfelelő
  foglalkozások

• Ötletes játékok bevezetése, magas szintű játékmotivációval és
  izgalmas feladatmegoldásokkal

• Gyermeket szerető, jól képzett pónik alkalmazása

• Fogyakékkal és nem fogyatékkal élő gyermekek befogadása,
  sérült és elrontott pónik rehabilitálása.MIT TAMÓGATUNK

• Az alapvető ismeretek megszerzését a lovakkal való foglalkozáshoz - gondozás, vezetés,  lónyelv, szükségletek, viselkedési szabályok és egyebek - azzal a céllal, hogy önállóan és felelősségteljesen bánjanak az állatokkal.

• Lovas gimnasztika elősegítését földön és lovon pl.: ülés korrekció, egyenes test tartás, általános test koordináció és testbeszéd.

• A tanulás sokszínűségét, érzékszervi tapasztalatok növelését az ön és szociális készségek fejlesztését. 

• Szocializálódás, egymással és a lovakkal való interakció révén (testbeszéd, másság, tűrőképesség, kitartás, stb.) átfogó egészség fejlesztés (a lovaglás fizikailag és szellemileg is fejleszti a gyermekeket).

 

 - Az alapvetö ismeretek megszerzését a lovakkal való foglalkozáshoz - gondodás, vezetés, lónyelv, szükségletek, viselkedési szabályok és egyebek - azzal a céllal, hogy önállóan és felelöségteljesen bánjanak az állatokkal.